Bitva na Mělníku

5.8.2019

Naše záliba v historii není žádné tajemství. Proto když jsme se dozvěděli, že bude událost s historickou tématikou a ještě k tomu na Mělníku, který jsme již několikrát navštívili, neváhali jsme. V sobotu 3.8.2019 jsme vyrazili do tohoto malebného města, abychom spatřili devátou bitvu Rytířů Mělnických.

2019-8-5-1

Událost začínala ve 13 hodin slavnostním zahájením, avšak pozdní příchod je naší zbraní a proto jsme tedy ve 2 odpoledne dorazili na nádraží. Následně jsme se sešli se Svatoplukem Černým, který tento den zastupoval Nezávislé Nacionalisty, abychom probrali spolupráci v blízké budoucnosti. Po diskusi jsme vyrazili směrem k bojišti, kolem dominant Mělníka a podél vyhlášených vinic.

2019-8-5-2

Na druhé straně Labe kde událost probíhala, jsme došli kolem 17. hodiny. To nám dalo akorát čas prohlédnout si ukázku zbraní a zbrojí, historická řemesla a poslechnout si dobovou hudbu. Po nakoupení bylinek a dřevěných mečů jsme vyrazili k bitvě. Velice nás překvapila dobrá příprava a průběh bitvy za doprovodu vypravěče. Ranami se nešetřilo, palné zbraně střílely a předseda spolku na poslední chvíli unikl letícímu šípu. Velice autentický zážitek.

2019-8-5-3

Po vstřebání všech informací a přestřelce dětskou kuší jsme pomalu ale jistě opouštěli místo konání. Večerní program byl sice velice lákavý, avšak čas odjezdu posledního vlaku je silný argument. Ještě před odjezdem jsme se stihli sejít s předsedou Dělnické mládeže, který jako Mělnický patriot na události nesměl chybět. Jako již tradičně se nám na Mělníku líbilo a nezbývá než doufat v další ročník.
Na akci jsme přijeli čistě z reportážního důvodu. Se spolkem Rytíři Mělničtí nemáme nic společného.

-red-