Členství

Členem spolku Mladí nacionalisté z. s. se může stát osoba starší 15 let. Předsednictvo má právo tří měsíců na rozhodnutí, zda bude člen přijat či nikoli. Během zkušební lhůty bude pozorována aktivita a přístup potencionálního člena k programu a činnosti spolku.
Žádosti o členství posílejte na email: info@mladinacionaliste.cz

V případě schválení žádosti zašlete doporučený dopis s vyplněnou přihláškou (zde k vytištění) s nejméně rok starou průkazovou fotografií na adresu:

Mladí nacionalisté z. s.
Čajkovského 2514/16
Ústí nad Labem
400 01

Následně Vám bude vystavena členská legitimace, kterou zašleme na adresu uvedenou v přihlášce. V případě nedoručení legitimace se obraťte na email: info@mladinacionaliste.cz

 

Členský příspěvek

Členský příspěvek činí 300 Kč ročně (lze zaplatit 150 Kč půlročně či 25 Kč měsíčně).
Platí se na účet: 1026892187/6100 

K platbě je nutno zadat poznámku ve vzoru:
Členský příspěvek, (Jméno a příjmení), (datum narození)