Program

_______Mladí nacionalisté (MN) je spolek zaměřený na mládež. Politické smýšlení či členství v politické straně je osobním rozhodnutím každého člena. Činnost MN podléhá pětibodovému spolkovému programu.

 

Nacionalismus

_______Nacionalismus je základním stavebním kamenem našeho spolku. Jsme hrdí na historii našeho národa, ale odmítáme spojování nacionalismu se šovinismem. Každý národ je něčím vyjímečný a každý národ se může poučit od jiného, avšak ne za cenu potlačení vlastní identity.

 

Kultura

_______Kultura je matkou nacionalismu. Kulturní dědictví uchovává historii a inspiruje do budoucna. Proto se aktivně věnujeme poznávání naší kultury a historie. Odmítáme ale takzvané moderní ,,umění". Kulturní dědictví chápeme jako inspirativní poselství našich předků. Naším cílem je propagace kulturního dědictví České republiky a poznávání kultur jiných národů.

 

Fyzický rozvoj

_______Fyzický rozvoj je nutnou součástí zdravé společnosti. Fyzická zdatnost spojená s kulturním povědomím je záruka uchování a vývoje národa. Podporujeme sportovní aktivity všeho druhu a nekompromisně odmítáme drogy. Jen čisté tělo zaručí čistou mysl.

 

Solidarita

_______Solidarita je morální povinností každého nacionalisty. Pomoc potřebným je nejsilnějším projevem národní soudržnosti. Z totoho důvodu jsou solidární akce naší vysokou prioritou. Mimo jiné aktivity, plánujeme pořádat dobročinné sbírky na pomoc potřebným.

 

Ochrana životního prostředí

_______Přírodní dědictví nám pomáhá pochopit krásu České republiky a inspiruje nás v cestě životem. Čistá příroda je důležitá pro zdravý národ. Věříme, že i malá skupina či jednotlivec může změnit katastrofální znečištění naší krajiny. Ekologickými akcemi podpoříme ohrožené rostliny a živočichy.