Emil Hácha - Vzpomínáme

30.6.2021

V neděli 27.6.2021 jsme se zúčastnili vzpomínkové události pořádané Nezávislými nacionalisty z Prahy, abychom uctili jednoho z nejstatečnějších Čechů novodobé historie. Bylo to přesně 76 let ode dne, co zemřel bývalý prezident doc. JUDr. Emil Hácha. Společně s místními nacionalisty jsme se sešli na Vinohradském hřbitově, abychom si zde pana prezidenta připomněli.

2021-7-7-1

Doc. JUDr. Emil Hácha je všem známý jako prezident Protektorátu, ale za zmínku stojí i jeho právnická činnost a podílení se na založení Nejvyššího správního soudu Československé republiky. Zde byl prezidentem od roku 1925 do roku 1938. Funkci 3. prezidenta Československa přijal 30. listopadu 1938 a v čele vlasti setrval až do konce 2. světové války.

2021-7-7-2

Po celou dobu válečného stavu bojoval o zachování české státnosti a udržování dobrých vztahů mezi Čechy a Němci. Bohužel jeho snaha mírnit napětí z něj udělala v očích mnoha lidí zrádce a kolaboranta. My však na našeho prezidenta nezapomínáme a bereme ho jako národního hrdinu, protože zatím co někteří zbaběle utekli do exilu, doc. JUDr. Emil Hácha zůstal se svým národem.

Vlasti zdar!

-red-