Kongres JN Sachsen

8.9.2019

V sobotu 7.9.2019 proběhl zemský kongres JN Sachsen. Tato událost se koná každé dva roky a mimo zhodnocení let minulých, se zde volí předsednictvo zemské organizace. Mezi hosty byl předseda NPD Frank Franz a představitel NPD Meklenbursko-Přední Pomořansko Stefan Köster. Pozvánka se dostala také k nám, takže jsme měli tu čest, zúčastnit se této interní události JN.

2019-9-8-1

Kongres zahájil Maik Müller, který byl zvolen předsedou JN Sachsen na posledních volbách v září 2017. Ve svém proslovu popsal směr působení organizace za poslední dva roky a zaměření se především na život komunity. Dále poukázal na mnoho aktivit, které JN Sachsen pořádalo či podpořilo. Zejména dny sasko-české kultury, které dělají s Mladými nacionalisty a Dělnickou mládeží již mnoho let.

2019-9-8-2

Následně proběhly volby do předsednictva. Maik Müller byl vzhledem ke své dobře odvedené práci jednohlasně potvrzen jako předseda JN Sachsen. Dále se zvolil zástupce a dva hodnotitelé z mladších řad organizace. To je důležité, protože Junge Nationalisten letos slaví 50. výročí a bude muset být předávána mladším generacím, zatímco zkušení členové budou pokračovat ve své cestě v NPD.

2019-9-8-3

Dále měl proslov předseda NPD Frank Franz, který poděkoval předsedovi Saska za odvedenou práci v posledních letech. Mimo jiné řekl: Komunita před námi není jen fráze, ale musí být prožívána! Tato skutečnost platí stejně pro NPD i JN. A to je práce, kterou bude Maik Müller v příštích dvou letech realizovat. V duchu JN triády: Aktivismus – Komunita – Vzdělávání.

2019-9-8-4

S koncem oficiálního programu jsme využili tohoto setkání k plánování dalších společných událostí. Pro nás byl sobotní den inspirací a zároveň motivací. Padesát let perzekucí, trestů a pokusů o vyloučení ze společnosti, ale také padesát let nacionalismu, odhodlání, věrnosti, hrdosti a přátelství. To je Junge Nationalisten.

-red-