Ochranné masky ČSSR

1.12.2018

Ochrana proti škodlivým látkám ve vzduchu není myšlenka moderních dějin. Již za antického Řecka se objevuje první ochrana dýchacích cest tvořená z mořské houby. Další zmínka pochází ze sedmého století z Bagdádu či známé "ptačí masky" ze středověku určené k ochraně doktorů před morem. Zdaleka největší aktivní využití ochranných masek v moderních dějinách bylo za první světové války, kde byly nasazeny bojové plyny.

2018-12-1-1

Dnes se však zaměříme na tři ochranné masky Československé socialistické republiky, které byly vyrobeny jako ochranné pomůcky v dobách strachu z jaderné války.

CM-3

Civilní maska 3 byla určena k ochraně všech obyvatel starších šesti let. Masově vyráběná maska zaručovala ochranu před radioaktivními částicemi, bojovými plyny a dalšími škodlivými látkami. Dále je do kulatých zorníků možno vložit speciální dioptrické vložky. Přední závit je kompatibilní s filtry MOF (malý ochranný filtr). Nevýhodou masky je malé zorné pole kulatých zorníků a téměř žádná možnost mířit přes pevná mířidla dlouhé zbraně.

2018-12-1-2

CM-4

Ochrana proti škodlivinám zůstává téměř nezměněna, avšak zmodernizovaná verze předchozí masky má několik výhod. Mezi hlavní určitě patří oválné zornice, které řeší problém s mířením i zorným polem. Maska je stále kompatibilní s filtry MOF. Bohužel je použitelná až od věku dvanácti let a stále přetrvává problém s převažováním dopředu kvůli 270g těžkému filtru. I přes nevýhody byla maska CM-4 rozhodně krokem vpřed.

2018-12-1-3

M-10M

M-10M je první ze zmíněných masek, která byla určena pro potřeby Československé lidové armády. Oproti první verzi M-10 má modernizovaná M-10M sací hadičku k pití, odlišnou vydechovací komoru a bezpečnostní zorníky odolné proti poškrábání. Zorné pole je podobné s maskou CM-4, přesto absence filtru MOF umožňuje daleko lepší manipulaci se zbraní a zároveň je maska lépe vyvážená. I když je použitelnost v akci nesrovnatelně pohodlnější, má tato maska i stinnou stránku. Lícnicový filtr LF-10 lze vyměnit pouze zevnitř, takže je nutné masku sundat, což je v krizové situaci nemyslitelné nehledě na to, že výměna filtru vyžaduje určitý cvik a zručnost.

2018-12-1-4

Všechny masky jsou snadno k sehnání za dobrou cenu, jelikož se jedná většinou o výprodeje armádních skladů. Výrobce již nezaručuje funkci, přesto jako základ nejsou vůbec špatné. Důležitá je volba filtru u kterého je nižší životnost než u samotné masky. Doporučujeme filtry hermeticky uzavřené a dobře skladované. Poslední podstatná věc je, že filtry LF-10 jsou z hlediska ochrany univerzální, zatímco filtry MOF mají barevné označení, podle kterého lze určit ochranu proti konkrétním škodlivým látkám. Ve fotogalerii jsou vyfoceny filtry OF-90, které jsou kompatibilní se závitem masek CM.

-red-