Sjezd JN Sachsen

9.9.2018

Přišla nám nabídka zúčastnit se porady Junge Nationalisten Sachsen. Tato skvělá příležitost byla neodmítnutelná a proto jsme dne 8.9.2018 dorazili do Drážďan, abychom se mohli inspirovat a přiučit vnitroorganizační činnosti od organizace funkční od roku 1971.

2018-9-8-1

Brzy ráno opustila delegace Českou republiku a i přes potíže s vlakovými spoji, jsme zdárně dorazili do saského hlavního města Drážďan. Brzy po vystoupení z vlaku nás přivítali první nacionalisté, kteří očekávali náš příjezd a po dokončení posledních příprav započala porada v místní cenrále JN. Vzhledem k tvrdým podmínkám, které našim přátelům vytváří politika spolkové republiky i levicoví extrémisté, jsme se museli vyvarovat focení pozice objektu i členů JN.

Jako první vystoupil předseda JN Sachsen Maik Müller, který uvítal všechny zúčastněné a podalo se hlášení místních organizací celého Saska. Po schrnutí hlášení a rozdání rozkazů nastal čas na proslov předsedy a poté i jeho zástupce. Jakmile proslovy skončili, započal společný oběd.

2018-9-8-2

Po pauze vystoupil reportér John Trichet, který si připravil řeč na téma: ,,Význam JN v rámci rozvíjejícího se neopravicového paradigmatu". Bezmála dvouhodinový proslov z patra, doplněný pasážemi z knih ,,Ein Samurai aus Europa - Das Brevier der Unbeugsamen" od Dominique Venner a ,,Die Kunst des Krieges" od Sun Tzu.

Poslední bod programu bylo navrhnutí nových postupů vedení organizace a rozhodnutí termínů dalších aktivit. Den se zakončil společnou diskusí, při které jsme slavnostně předali naši vlajku na důkaz rozvíjení další spolupráce.

2018-9-8-3

Velice si vážíme důvěry našich zahraničních přátel a možnosti být svědky i těchto soukromějších událostí. Sobota v Drážďanech byla velice inspirativní a dala nám velké možnosti k inovaci našeho spolku. Rozhodně se těšíme na další spolupráci.

-red-