Slunovrat

24.6.2019

V sobotu 21.6.2019 proběhla tradiční oslava slunovratu v režii německých nacionalistů z JN Sachsen. Na tuto událost jsem byl pozván a vzhledem k dobrým vztahům se saskými kamarády jsem bez váhání přijal. Ráno jsem se probudil s velice dobrou náladou, jelikož jsem musel ještě do práce, avšak kdo chce k cíli, musí hledat cestu. Proto jsem z pracoviště vyběhl na minutu přesně s koncem šichty a mílovými kroky jsem běžel na nádraží. Přesto, že dvě nerozhodné dámy zdržely prodej jízdenek o půl hodiny, vlak jsem stihl a nadšeně vyrazil vstříc novým zážitkům.

2019-6-24-1

Po relativně klidné cestě jsem dle instrukcí čekal ve středu nádraží na členku JN, která mě měla odvézt na místo určení. Během čekání jsem zahlédl mladíka v bílé košili a černých kalhotách, což byl shodou okolností i předepsaný oděv na oslavu slunovratu. S myšlenkou, že jde o člena security jsem mu ale nevěnoval příliš pozornosti. Moje chyba... Samozřejmě, že to byl účastník, který čekal na odvoz stejně jako já. Společně nás vyzvedla naše kamarádka a odjeli jsme na nedaleké parkoviště pro další instrukce.

2019-6-24-2

Po přivítání s dalšími členy JN došlo na čas k převléknutí na parkovišti do předepsaného oděvu ruku v ruce s pohoršením kolemjdoucích a společně jsme vyjeli na místo konání akce. Zde mě přivítal Maik Müller a spousta dalších známých tváří z Brandenburgu i Saska-Anhaltska. Společně jsme si sedli do kruhu a dva členové z vedení JN nám řekli směr působení jejich organizace a vysvětlili nám důvod setkání při slunovratu.

2019-6-24-3

Poté nám byly rozdány pochodně a vyrazili jsme směrem k ohništi, kolem kterého jsme vytvořili kruh. Zde byla pronesena tradiční poezie a po zapálení ohniště nastal čas napít se medoviny z kolujícího rohu dle místních tradic. Před napitím měl každý čas říci svá přání a touhy, přednést poezii, či jen zůstat v tichosti se svými myšlenkami a pouze užívat společné chvíle s přáteli. Když roh doputoval ke mně, popřál jsem zdar kamarádům a poděkoval za pozvání. Poté co se všichni napili, byl zbytek vylit do ohně a nastal čas na německou hymnu, která zakončila tento obřad.

2019-6-24-4

Zbytek večera byla volná zábava s grilováním, bohatými diskuzemi a pokusy domluvit se německy za doprovodu kytary a zpěvu. Závěrem lze zhodnotit akci velice kladně a ukázala se pravá podstata nacionalismu – přátelství a soudržnost. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit a rozhodně jsem nabral spoustu inspirace. My v České republice přeci také můžeme dělat tyto věci. Je zde spoustu organizací, které mají odlišný pohled na cestu nacionalismu, avšak přesto můžeme společně udělat takto přátelský večer. Nesmíme hledat to co nás rozděluje, ale hledejme to co nás spojuje.

-red-