Železný kříž u Štěpánky

10.2.2021

V poslední době je velice populární překrucovat historii za doprovodu ničení památníků a soch. Vzhledem k současnému politickému dění je ohrožen i jeden velice zajímavý památník stojící nedaleko od Jablonce nad Nisou. V sobotu 6.2.2021 jsme vyrazili k Železnému kříži.

 2021-2-10-1

Kříž tvořený ze žuly byl vztyčen v průběhu druhé světové války na památku padlých vojáků, kteří pocházeli z okolních vesnic. Avšak se zánikem Velkoněmecké říše byl rozlomen a shozen ze svahu. V roce 2011 se ale skupina nadšenců rozhodla čášti kříže nalézt a vynést zpět. Zde byl instalován do původní podoby.

2021-2-10-2

I když se ale jedná o památník, stále se spoustu lidí snaží o jeho opětovné zničení. Přitom samotná přítomnost Železného kříže nám dává možnost projevit úctu k padlým vojákům, kteří bojovali za svůj národ až do konce. Vlastnosti jako čest a hrdost je provázeli válečným peklem a my nikdy nesmíme zapomenout na jejich oběť.

2021-2-10-3

Výprava ke kříži pro nás byla velice inspirativní a rozhodně se chceme ještě vrátit na toto památné místo. Závěrem budeme citovat jednu větu z textu u kříže, která nám zůstala v paměti: "Otázkou zůstává, zda, vzhledem k poválečnému vývoji světa rozděleného mezi Spojené státy americké a Svaz sovětských socialistických republik, II. světovou válku neprohrála Evropa jako celek."

-red-