Bitva u Chlumce 1813

30.9.2018

Na začátku září jsme byli svědky rekonstrukce bitvy u Chlumce (report zde). Vzhledem k častému opomíjení této části historie, padlo rozhodnutí dozvědět se o bitvě něco více. Kde jinde začít, než přímo v obci Chlumec a proto jsme v sobotu 29.9.2018 vyrazili po stopách bitvy.

30-9-2018-1

Bitva započala 29. srpna 1813 a to kolem desáté hodiny poblíž chlumeckého hřbitova. Zde se dnes nachází hromadný hrob padlých vojáků. Po prudkém střetu s ustupujícími ruskými, rakouskými a pruskými vojsky (koalice) zde francouzská armáda pod vedením generála Vandamme obsadila celou obec. Vzhledem k jistotě z vítězství vyslali Francouzi jednotky k obsazení Ústí nad Labem ještě před doplněním všech svých sil.

30-9-2018-2

Kolem jedné hodiny vyrazili Francouzi směrem na Stradov, kam se jim podařilo vytlačit koaliční vojska. Další krok byl útok na Chabařovice, kde však byla Francie odražena ruskými dělostřelci a kyrysníky. Prvního dne bitvy se zúčastnilo přibližně 32 tisíc Francouzů a 16 tisíc koaličních vojsk a z boje bylo vyřazeno kolem 12 tisíc mužů.

30-9-2018-3

Ráno 30. srpna se neslo v bojovém duchu. Francouzské pravé křídlo tlačilo Rusy, zatímco levé bylo obleženo. Svou roli zde sehrála především Ruská lehká jízda a příchozí Rakouská pěší divize v jejíž čele stál generál Colloredo-Mansfeld. Pěchota sestoupila z kopců a svižně zabrala Střížovický vrch. V reakci na to musel francouzský generál oslabit střed své armády.

30-9-2018-4

Polední klid rychle narušil generál Kleist a jeho pruská armáda. Těžko říci, jestli byl z pruského vpádu více překvapený generál Vandamme či samotný Kleist, který v údivu zjistil své zapojení do bitvy. Francouzi se rychle vzpamatovali a soustředili veškeré volné síly na probití se pruskou armádou. Zatímco francouzská jízda zvládla ustoupit skrz Prusy do hor, generál Vandamme a další čtyři francouzští důstojníci padli do zajetí. V této chvíli se dali Francouzi na chaotický ústup a bitva byla u konce.

30-9-2018-5

Naše cesta skončila u přes 25 metrů vysokého památníku bitvy. Je dobré si občas připomenout i tu historii, která není tak zpopularizovaná jako novodobé dějiny z 20. století. Přeci jen bitva u Chlumce, byla střetem kde bojovalo téměř sto tisíc mužů a počet padlých se vystoupal na dvacet tisíc. Po této bitvě převzala koalice iniciativu ve válce a díky vítězství na území naší země, se evropské národy vyvinuly do dnešní podoby.

-red-