Kulturní den v Bad Schandau

26.8.2018

V sobotu dne 25.8.2018 se Mladí nacionalisté (MN) zúčastnili kulturního dne s německou mládežnickou organizací Junge Nationalisten (JN) a to v malebné německé pohraniční obci Bad Schandau. V rámci kulturního programu je pro Mladé nacionalisty velice důležité poznávat krom kultury vlastní i kulturu odlišnou, takže pozvánka za hranice se nedala odmítnout.

2018-8-25-1

Kolem jedenácté hodiny dopolední dorazil vlak do Bad Schandau, kde již čekali němečtí nacionalisté v čele s Maikem Müllerem, předsedou JN Sachsen. Po přivítání v jejich rodném Sasku, vyrazila skupina směrem k centru národního parku. Rozsáhlá expozice centra ukázala přírodní krásy a zvířecí obyvatelstvo saského švýcarska. Obrovským pozitivem centra byl i český a anglický překlad veškerých textů i mluveného slova, takže poznávácí výlet můžeme vřele doporučit všem zájemcům neovládajícím cizí jazyk.

2018-8-25-2

Další cíl byl historický výtah vybudován roku 1904, který je od roku 1954 chráněnou technickou památkou. Cestou byla možnost spatřit tradiční místní architekturu ze které stojí za zmínku například místní kostel z 15. století. Jízda výtahem poskytla výhled na celou obec i krajinu na druhé straně Labe. Po překonání výškového rozdílu přes 50 metrů byl čas na první proslov a to o dříve hojně rozšířené šelmy. Rys ostrovid byl největší kočkovitou šelmou Evropy. Naneštěstí došlo téměř k vyhubení tohoto druhu, avšak nyní je chráněn a dochází k reintrodukci. Následně se nám naskytl pohled na Rysa v celé jeho kráse.

2018-8-25-3

Odtud se výprava vydala k historické tramvaji otevřené od roku 1898. Jízda tímto histrickým kouskem, byla provázena proslovem o samotné tramvaji a skončila u vodopádu Lichtechtenhein. Ten byl v roce 1830 uměle upraven pro zvýšení atraktivity a turistického ruchu a po prohlídce nastal čas na poslední cíl sobotní cesty.

2018-8-25-4

Výstup na Kuhstall (též známý jako Kraví hora či kravín) vedl skrz krásnou krajinu chráněné oblasti Saské Švýcarsko podél skalních útvarů a hlubokého lesa téměř nedotčeného lidskou přítomností. Blízko u vrcholu byl v dáli vidět místní hostinec a kousek za ním samotný Kuhstall, druhá největší skalní brána v Labských pískovcích. Za branou vlevo je soutěska za kterou se nachází schody zasazené ve skalní průrvě. Na vrcholu se nám naskytl panoramatický, až nepopsatelný výhled na okolní krajinu.

2018-8-25-5

Nakonec proběhla v již zmíném hostinci diskuse ohledně kulturního dne, plánů budoucích a v neposlední řadě předání darů a propagačních materiálů na důkaz našeho přátelství a zájmu v pokračování spolupráce nacionalistů obou zemí. Po doprovození na nádraží byl čas loučení s našimi saskými přáteli. Nevhodné načasování však způsobilo, že vlak odjel pár minut před příchodem delegace a další měl dorazit až po dvou hodinách. Tímto patří veliké poděkování Reinhardovi, členu německé nacionalistické strany NPD. Během čekání jsme si zkracovali čas procházením města a po návratu na nádraží k nám přijel Reinhard, který nás hledal po celé obci. Bez váhání nás odvezl na území České republiky, do Ústí nad Labem. Tento čin byl důkazem dnes již téměř nevídaného přátelského jednání, které si zaslouží přinejmenším obdiv.

2018-8-25-6

Přátelské jednání, dobrodružný duch, nacionalismus v srdci – tak se dá popsat organizace Junge Nationalisten. Spolupráce s nimi a výsledek povedeného dne nás přesvědčil o budoucnosti kulturního dne, jako kvalitně stráveného času s velice inspirativními lidmi.

-red-

Proslovy z kulturního dne:

Rys ostrovid
Kirnitzschtalbahn
Kuhstall